Profesor dr Christian Daniel Assoun

Wszystkie produkty z naszej oferty zostały opracowane przez profesora doktora Christiana Daniela Assoun wraz z jego Zespołem oraz stworzone i wyprodukowane w laboratoriach Glycan Group. To ponad 40 lat badań i doświadczeń.

Profesor doktor Christian Daniel Assoun– jest z wykształcenia fizykiem. Tytuł doktora otrzymał 11 lipca 1979 r. w specjalności “Spektroskopia atomowa” na Uniwersytecie Paryskim VII ( No. 75779BA208). Jego praca dyplomowa koncentrowała się na tworzeniu fizycznych plazm laboratoryjnych, które są porównywalne z promieniowaniem emitowanym przez niektóre gwiazdy w naszym wszechświecie.

Zależnie od promieniowania i promieniowania elektromagnetycznego emitowanego przez gwiazdy, jest możliwe określenie składu korony wokół gwiazd, zwłaszcza naturalnych pojedynczych elementów, takich jak węgiel, krzem, bor, lantanowce (pierwiastki ziem rzadkich).

Gwiazdy są wynikiem procesów przemian jądrowych i termojądrowych (rozszczepienie) czyli cykl Bethe, którego reakcje zaczynają się od atomu wodoru (H) i kończą atomem uranu (U) w trybie chłodzenia, od kilku milionów stopni, aby osiągnąć znacznie niższe temperatury , jak to miało miejsce w stworzeniu ziemi około 5 miliardów lat temu.

 Dzięki  pracy dr Assoun w laboratorium na INAG Narodowego Instytutu – Astrofizyki w Meudon, oraz po publikacji Jego pracy doktorskiej, NASA – Jet Propulsion Laboratory w Pasadenie (USA) – zaprosiła Profesora, aby został doradcą naukowym w latach 1981 i 1982 w ramach realizacji ich programu. W tym programie dr Assoun przygotował raport z zastosowania technik plazmowych dla programów kosmicznych na Marsa, Księżyc  i inne planety. Programy te miały na celu umożliwienie wydobycia zasobów tych planet i pozwalały na realizację programów Exobiology , a także do rozważenia zrównoważonego życia ludzkiego na tych planetach.

Dr Assoun był także inżynierem w CEA, a l’Energie – CEN, Atomique w Saclay-Francja    ( we współpracy z prof. Dubois) i jako asystent inżyniera bezpieczeństwa jądrowego w Fort Verrières Le Buisson w Essonne, Francja.

Ponadto, dr Christian Assoun dokonał wiele opracowań na temat biologii i promieniowania materiału komórkowego. Wprowadził  też  teorię eksperymentalną, która jest podstawą Medycyny Kwantowej.

Dr Assoun napisał kilkanaście artykułów w dziedzinie Nauki i Onkologii Medycznej, a w 2010r, w wyniku swoich badań opublikował książkę o Medycynie Kwantowej w języku francuskim. Książka wydana jest obecnie w języku hiszpańskim i angielskim. Przygotowywane jest także wydanie w języku polskim.

Ważnym jest, aby pamiętać, że celem Medycyny Kwantowej jest zastosowanie istniejących mechanizmów w fizycznych radiacjach plazm w ludzkich systemach biologicznych, a zatem w naszych systemach genetycznych. To nowe podejście powinno i będzie źródłem nowych leków, które będą całkowicie wolne od działań niepożądanych.

Dr Christian Assoun współpracuje z wieloma fizykami i innymi naukowcami na całym świecie- m.in. prof. Popp , prof. Benveniste (Francja), dr Albert Claude Quemoun (Francja), prof. Amoyel (Francja), prof. Maurizio Grandi (Włochy), prof. Miu (Rumunia) i wieloma innymi badaczami na całym świecie.

Dr Assoun został mianowany profesorem fizyki w 1994 roku na Wydziale Lekarskim NIS (była Jugosławia). Wielokrotnie był również promotorem prac doktorskich   i egzaminatorem kandydatów na doktorów w farmakologii (Hiszpania) , wirusologii i onkologii (Włochy).

W 1984 roku został mianowany profesorem nadzwyczajnym na Wydziale Lekarskim, Paris XIII, gdzie uczył fizyki (Bio-medycyna kwantowa) w sekcji Akupunktura dla dyplomowanych naturoterapeutów (DUMENAT).

Dr Assoun uważany jest za specjalistę w dziedzinie medycyny kwantowej, a także w zakresie pierwiastków śladowych , od 1983 roku posiada patenty z zakresu chemii  i fizyki do produkcji nowych leków i technologii plazmowych do “czystej planety” (Projekt Terminatorr), a także do produkcji energii niezanieczyszczającej środowisko (Projekt Motorr).

Od 1984 roku dr Assoun wynalazł i rozwinął metodę zwaną analizą biomedyczną , MAU – BGU – BMU – powszechnie stosowaną przez lekarzy w całej Europie.

Od 1979 roku dr Assoun pracuje z krzemem i jego pół-organicznymi i organicznymi formami, przyswajalnymi przez ludzki organizm, tworząc różne preparaty molekularne z krzemem organicznym.

Od 1984 roku dr Assoun stał się uznanym specjalistą w zakresie badania lantanowców (pierwiastki ziem rzadkich) w materiale biologicznym (mocz, surowica, krew, włosy, nasienie, ślina).

Za jego prace w dziedzinie zdrowia publicznego, dr Assoun otrzymał stopień doktora honoris causa Uniwersytetu Medycyny i Farmacji Cluj Napoca w Rumunii, a także stał się członkiem Senatu w 2004 roku.

Laboratorium Dr Assoun w Genewie opracowało naturalne metody detoksykacji organizmu człowieka z metali ciężkich i toksycznych / ICP-MS-GC-MS-AAS/.

Profesor dr Christian Daniel Assoun stworzył grupę spółek (Glycan Group), w celu zwiększenia efektywności swoich badań. Glycan Group obecna jest w Europie, Ameryce Północnej, Chinach i Afryce. Do grupy należą:

Glycan Industries Ltd. UK – Pharma Division specjalizuje się w produkcji i sprzedaży naturalnych produktów. Gama produktów oferowanych przez firmę obejmuje: suplementy, pierwiastki śladowe, kremy i żele kosmetyczne, krzem organiczny, naturalną detoksykację i wiele innych. Pharma Division opracowała w ostatnich latach szczególną wiedzę  w dziedzinie ekologicznych produktów krzemowych. Ta wiedza pozwala usytuować dr Assoun jako strategicznego, światowego gracza w sektorze naturalnych krzemowych suplementów.

Glycan Finanse Ltd. UK – działa w wielu obszarach świata finansowego. Z biegiem lat, opracowała silne więzi ze Stanami Zjednoczonymi w celu wspierania swoich projektów. Glycan Finanse Ltd. jest w stanie zapewnić odpowiednie wsparcie i ekspertyzy niezbędne do realizacji różnych projektów o różnym stopniu złożoności.

Glycan Industries Ltd. UK – LAB Division– laboratorium do badań i rozwoju. Prowadzi doświadczenia w zakresie analiz biologicznych (rozciąganie matryc toksycznych metali ciężkich, pierwiastków, krwi, moczu ), zanieczyszczeń organicznych (pestycydy, furan), zastosowania w analizie środowiskowej. Laboratorium jest wyposażone w instrumenty z czołówki technologii – m.in. ICP-MS (spektrometria masowa atomowa), GC-MS / HR (chromatograf gazowy sprzężony ze spektrometrem masowym – wysoka rozdzielczość).

Glycan Industries Ltd. UK (Holding) jest częścią skierowaną na badania i rozwój, aktywną głównie w działaniach na rzecz środowiska, energii i medycyny. Wiele prac jest w stopniu zaawansowanym i wiele już opatentowanych.

Glycan Pharma North American Corp, Canada wykorzystuje te same czynności na całym kontynencie północnoamerykańskim (Kanada i USA).

Glycan Group Holding HK Ltd. (Hong Kong) – rozwija te same czynności w Chinach kontynentalnych.

Prof Assoun utworzył w 2016 r. dwa amerykańskie instytuty w Kalifornii ( non profit) dla badań farmacji plazmowej – neuronauka i technologie plazmowe.

Glycan Poland  – spółka przygotowywana jest do przejęcia produkcji suplementów na rynek europejski i amerykański .

Od kilku lat dr Christian Assoun kontynuuje badania w dziedzinie onkologii (Pr Grandi) i chorób neurodegeneracyjnych, w tym choroby Alzheimera. W dniu  19 czerwca 2019 r. złożył patent pod tytułem:

 „Nowe drogi i inżynieryjne protokoły leczenia i zapobiegania chorobie Alzheimera, chorobom sercowo-naczyniowym i różnym stadium śpiączki”

Patent ten utoruje międzynarodową drogę do dostarczania społeczeństwu i / lub pacjentom „suplementów funkcjonalnych” według FDA lub określonych leków zgodnie ze stopniem patologii.

Po uzyskanych wynikach i publikacjach międzynarodowych  w latach 2015- 2018 oraz pracach doktorskich temat cząsteczki Silicon G57 badanej przez zespół profesora i opracowanej przez Glycan Industries Ltd UK dla UCM „Universidad Complutense of Madrid” (kontrakty Art.83) dr Assoun otwiera nową ścieżkę w leczeniu chorób zwyrodnieniowych i weryfikacji „na żywo” za pomocą narzędzi zrodzonych z NMR (fMRI) – funkcjonalne obrazowanie optyczne- związaną z nowymi lekami w przygotowaniu, z badaniami i próbami zatwierdzonymi przez FDA-DoD ( Agencja Żywności i Leków USA).

Badania dr Assoun są także przedmiotem zastosowań w dziedzinie badań kosmicznych (ochrona astronautów, a przede wszystkim ich DNA), których degradacja może prowadzić do chorób nowotworowych i / lub zwyrodnieniowych (badania prof. Charlesa Limoli)-  Irvine University California.

Te kluczowe programy będą prowadzone przez NASA NSPIRES pod koniec roku 2019 oraz w latach 2020-2021 – w celu przygotowania  misji na Księżyc-Mars i gdzie indziej w Układzie Słonecznym.

www.GlycanSpaceXR-Agency.com

Dr Assoun uważa, że ​​zanieczyszczenie powodowane przez dioksyny, furany, PCB, fluorowane aerozole i spalarnie, a także nadużywanie antybiotyków w królestwie zwierząt tworzy ważną rezydualną oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe i zwiększa ROS (Reactive Oxygen Species- reaktywne formy tlenu), które degradują nasze telomery i DNA -RNA, neurony, komórki glejowe.

Istnieją rozwiązania przemysłowe (odkażające) i żywieniowe   ale tylko polityka państwa może narzucić ich stosowanie.

http://www.glycan-industries.com