Nasza Rada Naukowa

Home / Nasza Rada Naukowa

Wszystkie produkty z naszej oferty zostały opracowane przez profesora doktora Christiana Daniela Assoun wraz z jego Zespołem oraz stworzone i wyprodukowane w szwajcarskim laboratorium. To ponad 40 lat badań i doświadczeń. Profesor Christian Assoun opracowuje nowe, rewolucyjne preparaty, które wkrótce będziemy mieli zaszczyt oferować Państwu.

Profesor doktor Christian Daniel Assoun– jest z wykształcenia fizykiem . Tytuł doktora otrzymał 11 lipca 1979 r. w specjalności “Spektroskopia atomowa” na Uniwersytecie Paryskim VII. Jego praca dyplomowa koncentrowała się na tworzeniu fizycznych plazm laboratoryjnych, które są porównywalne z promieniowaniem emitowanym przez niektóre gwiazdy w naszym wszechświecie.

Rzeczywiście, zależnie od promieniowania i promieniowania elektromagnetycznego emitowanego przez gwiazdy, jest możliwe określenie składu korony wokół gwiazd, zwłaszcza naturalnych pojedynczych elementów, takich jak węgiel, krzem, bor, lantanowce (ziem rzadkich).

Gwiazdy są wynikiem procesów przemian jądrowych i termojądrowych (rozszczepienie) czyli cykl Bethe, którego reakcje zaczynają się od atomu wodoru (H) i kończą atomem uranu (U) w trybie chłodzenia, od kilku milionów stopni, aby osiągnąć znacznie niższe temperatury , jak to miało miejsce w stworzeniu ziemi około 5 miliardów lat temu.

Dzięki jego pracy w laboratorium na INAG Narodowego Instytutu – Astrofizyki w Meudon, oraz po publikacji jego pracy doktorskiej, NASA – Jet Propulsion Laboratory w Pasadenie (USA) – zaprosiła go, aby został doradcą naukowym w latach 1981 i 1982 w ramach realizacji ich programu . W tym programie dr Assoun przygotował raport z zastosowania technik plazmowych dla programów kosmicznych na Marsa, Księżyc i inne planety. Programy te miały na celu umożliwienie wydobycia zasobów tych planet i pozwalały na realizację programów Exobiology , a także do rozważenia zrównoważonego życia ludzkiego na tych planetach.

Dr Assoun był także inżynierem w CEA, a l’Energie – CEN, Atomique w Saclay, Francja), i jako asystent inżyniera bezpieczeństwa jądrowego w Fort Verrières Le Buisson w Essonne, Francja.

Ponadto, dr Christian Assoun dokonał wiele opracowań na temat biologii i promieniowania materiału komórkowego. On też wprowadził teorię eksperymentalną, która jest podstawą Medycyny Kwantowej.

Dr Assoun napisał kilkanaście artykułów w dziedzinie Nauki i Onkologii Medycznej, a w 2010 r, w wyniku swoich badań opublikował książkę o Medycynie Kwantowej w języku francuskim. Książka wydana jest obecnie w języku hiszpańskim i angielskim.

Ważnym jest, aby pamiętać, że celem Medycyny Kwantowej jest zastosowanie istniejących mechanizmów w fizycznych radiacjach plazm do naszych ludzkich systemów biologicznych, a zatem naszych systemów genetycznych. To nowe podejście powinno i będzie źródłem nowych leków, które będą całkowicie wolne od działań niepożądanych.

Christian Assoun współpracuje z wieloma fizykami i innymi naukowcami na całym świecie- m.in. prof Popp , prof Benveniste (Francja), dr Albert Claude Quemoun (Francja), prof Amoyel (Francja), prof Maurizio Grandi (Włochy), prof Miu (Rumunia) i wieloma innymi badaczami na całym świecie.

Dr Assoun został mianowany profesorem fizyki w 1994 roku na Wydziale Lekarskim NIS (była Jugosławia). Wielokrotnie był również promotorem prac doktorskich i egzaminatorem kandydatów na doktorów w farmakologii (Hiszpania) , wirusologii i onkologii (Włochy).

W 1984 roku został mianowany profesorem nadzwyczajnym na Wydziale Lekarskim, Paris XIII, gdzie uczył fizyki (Bio-medycyna kwantowa) w sekcji Akupunktura dla dyplomowanych naturoterapeutów (DUMENAT).

Dr Assoun uważany jest za specjalistę w dziedzinie medycyny kwantowej, a także w zakresie pierwiastków śladowych , od 1983 roku posiada patenty z zakresu chemii i fizyki do produkcji nowych leków i technologii plazmowych do “czystej planety” (Projekt Terminatorr), a także do produkcji energii niezanieczyszczającej środowiska (Projekt Motorr).

Od 1984 roku dr Assoun wynalazł i rozwinął metodę zwaną analizą biomedyczną , MAU – BGU – BMU – powszechnie stosowaną przez lekarzy w całej Europie.

Od 1979 roku dr Assoun pracuje z krzemem i jego pół-organicznymi i organicznymi formami, przyswajalnymi przez ludzki organizm, tworząc różne preparaty molekularne z krzemem organicznym.

Od 1984 roku Dr Assoun stał się uznanym specjalistą w zakresie badania lantanowców (ziem rzadkich) w materiale biologicznym (mocz, surowica, krew, włosy, nasienie, ślina).

Za jego prace w dziedzinie zdrowia publicznego, dr Assoun otrzymał stopień doktora honoris causa Uniwersytetu Medycyny i Farmacji Cluj Napoca w Rumunii, a także stał się członkiem Senatu w 2004 roku.

Laboratorium Dr Assoun w Genewie opracowało naturalne metody detoksykacji organizmu człowieka z metali ciężkich i toksycznych .

Dr Christian Assoun stworzył grupę spółek (Glycan Group), w celu zwiększenia efektywności swoich badań. Glycan Group obecna jest w Europie, Ameryce Północnej, Chinach i Afryce. Do grupy należą:

Glycan Industries Ltd. UK – Pharma Division specjalizuje się w produkcji i sprzedaży naturalnych produktów. Gama produktów oferowanych przez firmę obejmuje: suplementy, pierwiastki śladowe, kremy i żele kosmetyczne, krzem organiczny, naturalną detoksykację i wiele innych. Pharma Division opracowała w ostatnich latach szczególną wiedzę w dziedzinie ekologicznych produktów krzemowych. Ta wiedza pozwala usytuować Dr Assoun jako strategicznego gracza w sektorze naturalnych krzemowych suplementów.

Glycan Finanse Ltd. UK – działa w wielu obszarach świata finansowego. Z biegiem lat, opracowała silne więzi ze Stanami Zjednoczonymi w celu wspierania swoich projektów. Glycan Finanse Ltd. jest w stanie zapewnić odpowiednie wsparcie i ekspertyzy niezbędne do realizacji różnych projektów o różnym stopniu złożoności.

Glycan Industries Ltd. UK – LAB Division– laboratorium do badań i rozwoju. Prowadzi doświadczenia w zakresie analiz biologicznych (rozciąganie matryc toksycznych metali ciężkich, pierwiastków, krwi, moczu ), zanieczyszczeń organicznych (pestycydy, furan), zastosowania w analizie środowiskowej. Laboratorium jest wyposażone w instrumenty z czołówki technologii – m.in. ICP-MS (spektrometria masowa atomowa), GC-MS / HR (chromatograf gazowy sprzężony ze spektrometrem masowym – wysoka rozdzielczość).

Glycan Industries Ltd. UK (Holding) jest częścią skierowaną na badania i rozwój, aktywną głównie w działaniach na rzecz środowiska, energii i medycyny. Wiele prac jest w stopniu zaawansowanym i wiele już opatentowanych.

Glycan Pharma North American Corp, Canada wykorzystuje te same czynności na całym kontynencie północnoamerykańskim (Kanada i USA).

Glycan Group Holding HK Ltd. (Hong Kong), Chiny rozwija te same czynności w Chinach kontynentalnych.