• Informacje

  Glycan Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

  58-506 Jelenia Góra ul. Działkowicza 34

  NIP: PL895-209-91-16

  REGON : 365670284

  Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000641352

  Numery kont :

  ING Bank Śląski S.A.  

  Nr BIC (SWIFT) : INGBPLPW

  PLN : PL 40 1050 1908 1000 0090 3106 6864

  EURO : PL 18 1050 1908 1000 0090 3106 6872

  info@krzemorganiczny.pl

  zamowienia@krzemorganiczny.pl

  tel : +48 531 477 700

  tel : +48 509 642 638

  Prawa autorskie 2016-2019 Glycan Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie teksty, obrazy, grafika, pliki dźwiękowe, pliki wideo i pliki animacji oraz ich rozmieszczenie podlegają prawom autorskim i innym prawom własności intelektualnej. Nie mogą być kopiowane, ani do celów komercyjnych, ani do redystrybucji, ani też nie mogą być modyfikowane i wykorzystywane na innych stronach internetowych- bez pisemnej zgody Glycan Poland sp. z o.o. sp.k. Niektóre podstrony internetowe Glycan Poland sp. z o.o. sp.k. mogą zawierać również materiał podlegający prawom autorskim stron, które udostępniły taki materiał.

  Regulacje prawne

  Oświadczenia dotyczące regulacji prawnych, podatkowych lub innych  oraz ich skutków obowiązują tylko na terenie Polski.

  Produkty

  Wygląd opakowania niektórych produktów  może ulegać zmianie od czasu ostatniej edycji poszczególnych podstron na tej stronie internetowej. Glycan Poland sp. z o.o. sp.k. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w projektach, formach, kolorach i specyfikacjach  w okresach dostaw. Kolory oraz wygląd opakowań mogą się nieznacznie różnić od rzeczywistych, ze względów technicznych.

  Znaki towarowe

  O ile nie określono inaczej, wszystkie nazwy produktów umieszczone na stronach internetowych Glycan Poland sp.z.o.o. sp.k. są prawnie chronionymi znakami towarowymi należącymi do Glycan Poland sp. z o.o. sp.k. lub/i Glycan Group. Dotyczy to w szczególności nazw produktów oraz wszystkich logo i emblematów korporacyjnych.

  Odpowiedzialność

  Podane informacje i oświadczenia na  stronach nie stanowią porad medycznych ani nie zastępują wizyty u lekarza w przypadku zaistnienia stanu chorobowego. Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut ( zamiennik) zróżnicowanej diety. Zwracamy uwagę, aby suplementy diety były przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci. Zaleca się zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.

  Nasza strona internetowa zawiera również linki do innych stron internetowych. Chcielibyśmy podkreślić, że nie mamy wpływu na wygląd i zawartość powiązanych stron. W związku z tym nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za dokładność, kompletność lub jakość podanych tam informacji, ani nie gwarantujemy, że są one aktualne. W związku z tym dystansujemy się od wszelkich treści takich stron. Ta deklaracja ma zastosowanie do wszystkich linków do stron zewnętrznych zawartych na naszej stronie internetowej i do treści takich stron.

  Wtyczki społecznościowe

  Glyca Poland sp. z o.o. sp.k. używa tak zwanych wtyczek (“przycisków”) do sieci społecznościowych, takich jak Facebook, Google+ , Twitter, Instagram. Gdy Użytkownik odwiedza naszą witrynę internetową, przyciski te są domyślnie wyłączone, co oznacza, że bez  interwencji Użytkownik nie będą wysyłać żadnych danych do stron trzecich. Zanim Użytkownik  będzie mógł używać tych przycisków, musi je aktywować poprzez kliknięcie. Następnie pozostają aktywne do momentu ich dezaktywacji lub usunięcia plików cookie (patrz także “Pliki cookie”). Po aktywacji zostaje ustanowiony bezpośredni link do serwera odpowiedniej sieci społecznościowej. Treść przycisku jest następnie przesyłana z sieci społecznościowej bezpośrednio do przeglądarki, która zawiera go na stronie internetowej. Należy pamiętać, że nie mamy wpływu na zakres danych zbieranych przez sieci społecznościowe za pomocą ich przycisków. Zasady korzystania z danych w sieciach społecznościowych dostarczają informacji o celu i zakresie gromadzonych danych, sposobie przetwarzania i wykorzystywania tych danych. Dysponując  dostępnymi  prawami i ustawieniami Użytkownik może chronić swoją prywatność. Po aktywowaniu przycisku sieć społecznościowa może pobierać dane, niezależnie od tego, czy Użytkownik wchodzi w interakcję z przyciskiem, czy nie. Jeśli Użytkownik jest zalogowany do sieci społecznościowej, sieć może powiązać  wizytę ze stroną internetową i z kontem użytkownika.  Jeśli Użytkownik jest  członkiem sieci społecznościowej i nie życzy sobie kojarzenia danych pobranych z  wizyty na naszej stronie z danymi członkowskimi, musi wylogować się z danej sieci społecznościowej przed aktywacją przycisków.

  POLITYKA PRYWATNOŚCI

  1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem sklepu internetowego www.krzemorganiczny.pl / www.krzem2500.pl (zwanego dalej: „sklepem internetowym”).

  2. Właścicielem sklepu i jednocześnie administratorem danych osobowych jest Glycan Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Jeleniej Górze (58-506), ul. Działkowicza 34, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000641352, NIP: 8952099116, Regon: 365670284, zwana dalej Glycan Poland Sp. z o.o. sp.k., reprezentowana przez komplementariusza: Glycan Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jeleniej Górze (58-506), ul. Działkowicza 34, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000640135 o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 zł, posiadająca numer NIP: 8952097005, numer Regon: 36557008.

  3. Glycan Poland Sp. z o.o. sp.k. dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Klientów odwiedzających sklep internetowy.

  §1 Jak zbieramy dane?

  1. Glycan Poland Sp. z o.o. sp.k. zbiera informacje dotyczące osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zwanych dalej łącznie Klientami.

  2. Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku:

   a) rejestracji konta w sklepie internetowym;

   składania zamówienia w sklepie internetowym;

   subskrypcji biuletynu informacyjnego (newsletter);

   korzystania z formularza kontaktowego.

  3. W przypadku rejestracji konta w sklepie internetowym, Klient podaje:

   a) adres e-mail;

   b) dane adresowe:

   I) kod pocztowy i miejscowość;

   II) kraj (państwo);

   III) ulica wraz z numerem domu/mieszkania.

   c) imię i nazwisko;

   d) numer telefonu.

  4. Podczas rejestracji konta w sklepie internetowym Klient samodzielnie ustala indywidualne hasło dostępu do swojego konta. Klient może zmienić hasło, w późniejszym czasie, na zasadach opisanych w §4.

  5. W przypadku składania zamówienia w sklepie internetowym, Klient podaje następujące dane:

   a) adres e-mail;

   b) dane adresowe:

   I) kod pocztowy i miejscowość;

   II) kraj (państwo);

   III) ulica wraz z numerem domu/mieszkania.

   c) imię i nazwisko;

   d) numer telefonu.

  6. W przypadku Przedsiębiorców, powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o:

   a) firmę Przedsiębiorcy;

   b) numer NIP.

  7. W przypadku skorzystania z usługi newsletter, Klient podaje jedynie swój adres e-mail.

  8. W przypadku korzystania z formularza kontaktowego w sklepie, Klient podaje:

   a) adres e-mail;

   b) imię i nazwisko.

  9. Podczas korzystania ze strony internetowej sklepu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.

  10. Od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w naszym sklepie internetowym.

  § 2 Jak wykorzystujemy zebrane dane?

  1. W przypadku dokonania rejestracji konta w sklepie internetowym dane Klientów wykorzystywane są w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem.

  2. W przypadku dokonania zakupu w sklepie dane osobowe mogą być przekazywane Poczcie Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie, w celu dostarczenia zamówionych towarów.

  3. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system imoje, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności  bankowi ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach (40-086), ul. Sokolska 34, wpisaneego do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459.

  4. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system Dotpay.pl, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce Dotpay S.A. z siedzibą w Krakowie (30-552), ul. Wielicka 72, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000296790
  5. Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Klientom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania sklepu internetowego do preferencji Klientów, a także administrowania sklepem internetowym.

  6. W przypadku, gdy Klient dokona subskrypcji biuletynu informacyjnego (newsletter) na jego adres e-mail Glycan Poland Sp. z o.o. sp.k. będzie wysyłał wiadomości elektroniczne zawierające informacje handlowe o promocjach i nowych produktach dostępnych w sklepie internetowym.

  § 3 Mechanizm cookies, adres IP

  1. Sklep internetowy używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez Glycan Poland Sp. z o.o. sp.k. na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej sklep internetowy, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia” oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez Glycan Poland Sp. z o.o. sp.k. produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających sklep internetowy. Daje też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów w sklepie internetowym.

  2. Glycan Poland Sp. z o.o. sp.k. wykorzystuje dwa typy plików cookies:

   a) Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputerów Klientów.

   b) Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Klientów.

  3. Glycan Poland Sp. z o.o. sp.k. wykorzystuje cookies własne w celu:

   a) uwierzytelniania Klienta w sklepie internetowym i zapewnienia sesji Klienta w sklepie internetowym (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie sklepu internetowego ponownie wpisywać loginu i hasła;

   b) analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają ze strony internetowej sklepu, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.

  4. Glycan Poland Sp. z o.o. sp.k. wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu:

   a) popularyzacji sklepu internetowego za pomocą serwisu społecznościowego facebook.com (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii);

   b) popularyzacji Sklepu za pomocą serwisu społecznościowego twitter.com (administrator cookies zewnętrznego: Twitter Inc. Z siedzibą w USA);

   c) zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);

  5. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów klientów sklepu internetowego. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Klienci mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze sklepu internetowego będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

  6. Poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia popularnych przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:

   a) przeglądarka Internet Explorer;

   b) przeglądarka Microsoft EDGE;

   c) przeglądarka Mozilla Firefox;

   d) przeglądarka Chrome;

   e) przeglądarka Safari;

   f) przeglądarka Opera.

  7. Glycan Poland Sp. z o.o. sp.k. może gromadzić adresy IP Klientów. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej sklep internetowy przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem i z tego powodu traktowany jest powszechnie, jako nieosobista informacja identyfikująca. Adres IP jest wykorzystywany przez Glycan Poland Sp. z o.o. sp.k. przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu sklepu internetowego, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści sklepu internetowego.

  8. Sklep internetowy zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. Glycan Poland Sp. z o.o. sp.k. nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.

  § 4 Dostęp do danych i zabezpieczenia

  1. Dane osobowe zbierane przez Glycan Poland Sp. z o.o. sp.k. za pośrednictwem sklepu internetowego są przetwarzane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922).

  2. Dostęp do danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem sklepu internetowego mają jedynie uprawnieni pracownicy Glycan Poland Sp. z o.o. sp.k..

  3. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane innym podmiotom na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta. Lista podmiotów, o których mowa w zdaniu poprzednim wskazana jest w paragrafie: „Jak wykorzystujemy zebrane dane?”.

  4. Glycan Poland Sp. z o.o. sp.k. zapewnia Klientom, którzy posiadają konto, nieprzerwany dostęp do swoich danych osobowych i możliwość ich modyfikacji w każdej chwili. Dostęp i modyfikacja danych osobowych możliwe są po zalogowaniu do konta w sklepie internetowym.

  5. Klient ma możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych. Glycan Poland Sp. z o.o. sp.k. może odmówić usunięcia danych Klienta, jeśli ten naruszył obowiązujący w sklepie internetowym regulamin, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności, a w szczególności dochodzenia przez Glycan Poland Sp. z o.o. sp.k. roszczeń od danego Klienta.

  6. W przypadku subskrypcji biuletynu informacyjnego Klient ma możliwość usunięcia swojego adresu e-mail z listy wysyłkowej.

  7. W przypadku, gdy Klient posiadający konto w sklepie utracił w jakikolwiek sposób hasło dostępu sklep internetowy umożliwia wygenerowanie nowego hasła. Glycan Poland Sp. z o.o. sp.k. nie wysyła przypomnienia hasła. Hasło jest przechowywane w bazie danych w formie zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie. Celem wygenerowania nowego hasła należy podać adres e-mail w formularzu dostępnym pod linkiem „Nie pamiętasz hasła”, podanym przy formularzu logowania do konta w sklepie internetowym. Nowe hasło zostanie automatycznie wysłane na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji lub zapisany w ostatniej zmianie profilu konta.

  8. Glycan Poland Sp. z o.o. sp.k. nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do konta Klienta.

  § 5 Zmiany Polityki Prywatności

  1. Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym Glycan Poland Sp. z o.o. sp.k. poinformuje Klientów z wyprzedzeniem 7 dni.

  2. Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: info@krzemorganiczny.pl

  3. Data ostatniej modyfikacji 25-05-2018 r.

  1. Serwis krzemorganiczny.pl/ krzem2500.pl zwany dalej sklepem internetowym używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez Glycan Poland Sp. z o.o. sp.k. na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej sklep internetowy, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia” oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez Glycan Poland Sp. z o.o. sp.k. produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających sklep internetowy. Daje też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów w sklepie internetowym.

  2. Glycan Poland Sp. z o.o. sp.k. wykorzystuje dwa typy plików cookies:

   a) Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputerów Klientów.

   b) Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Klientów.

  3. Glycan Poland Sp. z o.o. sp.k. wykorzystuje cookies własne w celu:

   a) uwierzytelniania Klienta w sklepie internetowym i zapewnienia sesji Klienta w sklepie internetowym (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie sklepu internetowego ponownie wpisywać loginu i hasła;

   b) analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają ze strony internetowej sklepu, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.

  4. Glycan Poland Sp. z o.o. sp.k. wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu:

   a) popularyzacji sklepu internetowego za pomocą serwisu społecznościowego facebook.com (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii);

   b) popularyzacji Sklepu za pomocą serwisu społecznościowego twitter.com (administrator cookies zewnętrznego: Twitter Inc. Z siedzibą w USA);

   c) zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);

  5. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów klientów sklepu internetowego. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Klienci mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze sklepu internetowego będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

  6. Poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia popularnych przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:

   a) przeglądarka Internet Explorer;

   b) przeglądarka Microsoft EDGE;

   c) przeglądarka Mozilla Firefox;

   d) przeglądarka Chrome;

   e) przeglądarka Safari;

   f) przeglądarka Opera.

  7. Glycan Poland Sp. z o.o. sp.k. może gromadzić adresy IP Klientów. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej sklep internetowy przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem i z tego powodu traktowany jest powszechnie, jako nieosobista informacja identyfikująca. Adres IP jest wykorzystywany przez Glycan Poland Sp. z o.o. sp.k. przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu sklepu internetowego, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści sklepu internetowego.

  8. Sklep internetowy zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. Glycan Poland Sp. z o.o. sp.k. nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.