Gwarancja Jakości

Glycan Poland sp. z o.o. sp. k. zapewnia, iż wszystkie produkty z naszej oferty objęte są gwarancją czystości produktu i opisanego stężenia, są dopuszczone do obrotu na terenie Polski oraz Unii Europejskiej.

Wyłącznie produkty oznaczone naszym logo gwarantują legalność pochodzenie i ich jakość.

Tylko Glycan Poland sp. z o.o. sp.k. może na terenie Polski i UE posługiwać się zastrzeżonymi znakami towarowymi Glycan Group- Organic Silicon Si- G5TM ,Si-G5TM , Silicon Si-G5TM , ArthrosilTM , Organic Silicon G57TM , Krzem G57TM .

 

Domagaj się tych marek!

Tylko one gwarantują czystość i jakość produktu.

Strzeż się podróbek!

Główny Inspektorat Sanitarny :

GIS-ŻP-SD-4230-03677/KC/15

GIS-ŻP-SD-4230-03680/KC/15